Resevillkor – Viktig information för dig som reser med oss!

Betalning
Resenären ska betala resans pris senast den dag som framgår vid bokningstillfället.
Slutbetalning av resa sker aldrig mer än 40 dagar innan avresa. Anmälningsavgift tillämpas på resor där biljett till föreställning/evenemang ingår i resan, anmälningsavgift betalas i samband med anmälan.

Avbokning av resa
Sker avbokning mer än 30 dagar innan avresa, sker det mot en avgift motsvarande 5 % av resans pris, eller minst 200:-.
Ingår biljett till föreställning/evenemang i resan så återbetalas ej biljettens kostnad vid avbokning senare än 30 dagar innan avresa.
Sker avbeställning mellan 14 – 30 dagar innan avresa, sker det mot en avgift motsvarande 15% av resans pris.
Sker avbeställning mellan 24 timmar – 14 dagar innan avresa, sker det mot en avgift motsvarande 50% av resans pris.
Sker avbeställning mindre än 24 timmar avresa, skall resenären betala hela resans pris.
Vid avbeställning p.g.a sjukdom mindre än 30 dagar innan avresa hänvisar vi till resenärens egen reseförsäkring / hemförsäkring.

Vi har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet och vi använder oss av paketreselagen vid våra paketresor!